training van trainers

Als ECEC nieuwe teacher trainers zoekt, dan zijn daarvoor specifieke criteria: we hebben graag mensen die een onderwijs studie gevolgd hebben en die ervaring hebben in het onderwijs an jonge kinderen. Ook al vinden we kandidaten die aan die criteria voldoen, dan is meestal zo dat hun studie heel theoretisch was en hun onderwijservaring in het nog steeds in veel scholen gebruikelijke, traditionele onderwijs: kinderen die de hele dag in de bank letters en cijfers leren.
Eenmaal bij ECEC is er dan nog veel bij te leren: het spelend leren concept, plus het lesgeven aan volwassen.
Want dat is wat ECEC doet: cursussen verzorgen voor onderwijzers.
Van juni 2014 to januari 2015 is Josien met een stel nieuwe ECEC teacher trainers (plus collega's van onze zuster organisaties EHN en TEACH) bezig geweest met het thema: onderwijs aan volwassenen.
last lesson 2014 group ToT
Aangezien alle deelnemers al op de een of andere manier betrokken waren bij cursussen was het heel goed en leerzaam om met elkaar hierover te praten en ervaringen te delen.