Asal Chiemeekie Jumla

Ad is weer voor een aantal dagen in Jumla geweest op uitnodiging van de stichting Asal Chimeekie (Goede Buur); deze stichting is een project gestart voor blinde kinderen uit de wijde omgeving.

de blinde kinderen van het internaat 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze wonen bij elkaar in een huis en krijgen onderwijs in het braille schrift en sociale vaardigheden. Vanwege hun blindheid hebben ze nog geen van alle formeel onderwijs genoten.

het internaat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ze het braille onder de knie hebben, zal bekeken worden in welke klas van de gewone school ze kunnen instromen.
Inclusief onderwijs is ook voor de regering van Nepal hét parool.
Als adviseur van het bestuuur heeft Ad veel tijd met hen door gebracht.

bestuur asal chimeekiee jumla 400

Ad in Jumla

 

Ad is weer naar Jumla geweest voor het blinden project van Asal Chimekie.
Deze keer was Buddha Laxmi zijn reisgenoot, een Nepalese dame die al 30 jaar met blinden werkt.
Samen zijn ze erin geslaagd het project wat duidelijker op de kaart te zetten bij de locale overheid en het bestuur van de school waar de blinde kinderen les krijgen.
Ad spreekt de vergadering toe

Klik hier voor meer beelden.

 

Nilo Kanta & Zn

Vandaag wederom een oude kennis uit Jumla op bezoek gehad: Nilo Kanta, de voorman van de timmermannen waar Ad steeds mee gewerkt heeft tijdens de bouw van de Karnali Technical School.
Nilo was in de stad om zijn jongste zoons -die hier studeren- op te zoeken.
Zijn oudste zoon was er ook bij, want die volgt als bestuurslid van Asal Chiemeekie Jumla een korte cursus in project voorstellen- en rapporten schrijven.
Nilo Kanta & Zonen

 

Het was een gezellig bezoek, waarbij ook de computer weer op tafel kwam: één van de verzoeknummer van Nepalese bezoekers is: op Google Earth hun huis opzoeken.
Ad en Nilo Kanta

vrije dagen

Ook wij hebben wat dagen vrij vanwege de feestdagen.
We hebben deze tijd gebruikt om voor het blinden project in Jumla te werken.
Bala Ram, de voorzitter van de stichting Asal Chimekie logeert bij ons en we hebben ons onledig gehouden met het schrijven van een projectvoorstel om fondsen te werven voor het project.
fondsenwerven_voor_Asal_Chimekie
Er zijn nu 12 blinde kinderen die vanuit de regio naar Jumla bazaar zijn gekomen, omdat ze gehoord hebben dat blinde kinderen daar naar school kunnen.
Hun verhalen zijn vaak schrijnend; blind zijn wordt gezien als een straf van de goden voor begane zonden. De kinderen hebben vaak jarenlang niets anders gedaan als voor het huis op de veranda zitten.
de_groep_blinden_met_de_helpers
Dat er nu ook voor hen de gelegenheid is om te leren, dat vinden ze ongelofelijk fijn en ze zijn dan ook heel ijverig aan de slag gegaan met het Braille schrift onder de knie te krijgen.
Amrieta_helpt_de_meisjes_met_huiswerk
Geintegreerd onderwijs is wat de Nepalese regering voorstaat en er zijn dan ook voorzieningen en regels voor.
Alhoewel het nog even zal duren voordat alles op de rails staat, de kosten van het onderwijs zullen uiteindelijk door de Nepalese regering worden betaald.
braille_lezen
Het onderkomen van de kinderen, het internaat (een wat groot woord voor een gewoon huis) dat door de stichting Asal Chimekie is opgezet om de blinde kinderen een thuis te geven, valt echter buiten de regeringsvoorzieningen.
het_hostel_met_David
De kinderen krijgen wel een soort uitkerinkje voor levensonderhoud (gemiddeld zo’n 10 euro per maand), maar ook al geven ze dat helemaal af dan is er toch nog extra geld nodig: voor de huur van het huis, de beloning voor de kokkin en de huisvader. Ook zijn er in deze opstartfase nog wat extra dingen nodig zoals b.v. dekens voor de winterse kou en een wasruimte.
De stichting heeft al wel wat financiele ondersteuning ontvangen, maar het totaal dekt de begroting niet.
Vandaar dat we onze vrije dagen hebben besteed aan fondsenwerving- en andere administratieve activiteiten voor Asal Chimekie Jumla. Het kan toch niet zo zijn dat die blinde kinderen aan het eind van het jaar op een houtje moeten bijten, vinden we.