historische dag op ECEC

De 17de Juli was een historische dag voor ECEC: Overeenkomstig het proces waar de ECEC management mee bezig geweest is de laatste 6 jaar werd de dagelijkse leiding van ECEC overgedragen een onze Nepalese collega.
Pitambar Neupane werd door een onafhankeljke assesmentteam geselecteerd als de nieuwe algemeen directeur van ECEC per 15 July 2017.Een speciale bijeenkomst markeerde deze overgang: in aanwezigheid van alle ECEC-medewerkers, de leden van ECEC Advisory Board, vertegenwoordigers van partner organistaties
ondertekende Pitambar het contract voor deze nieuwe verantwoordelijkheid.
Pitambar werkt al 9 jaar bij ECEC: in de afgelopen jaren was hij hoofd van de teacher training afdeling.. Zijn visie en passie om onderwijs meer kindvriendelijk te maken is iets wat duidelijk naar voren komt als je met Pitambar praat: kinderen moeten graag naar school gaan, een liefde voor leren moet worden gekoesterd. Deze overgang betekent echter niet dat er geen expatriates meer in ECEC zullen zijn: de kracht van ECEC is en zal zijn de synergie tussen expats en Nepalese deskundigen die samenwerken.
Kamala Rai is aangesteld als nieuw afdelingshoofd van de teacher training afdeling en mevrouw Doji Pradhan als nieuw afdelingshoofd van de afdeling administratie. Beide spraken de vergadering toe.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We bidden hen veel vreugde, wijsheid en kracht toe in hun nieuwe baan!Het programma werd afgesloten met een lekker ontbijt voor ieder!

revision van het kleuteronderwijs curriulum

Dat op veel plaatsen in Nepal de kleuters geen goed onderwijs krijgen ligt niet aan het feit dat het Nepalese departement van onderwijs geen goede visie heeft op kleuteronderwijs. Dat is er zeer zeker wel en er wordt ook nog gewerkt aan vernieuwing.~~seminar banner
ECEC Founding Director Reiny de Wit was deze week uitgenodigd op een 2 daagse bijeenkomst waar gewerkt werd aan de vernieuwing van het kleuteronderwijs curriculum van de Nepalese regering.~~seto gurans seminar

School Exhibition promo

~~schoolexhibition 2073Binnenkort is er een School Exibition, een 2 daagse tentoonstelling waar zo'n 50 scholen en onderwijsinstellingen samenkomen om kwaliteit in het onderwijs te promoten. De organisators willen hiermee de relaties tussen de verschillende scholen en onderwijsinstellingen versterken omdat dat uiteindelijk ook de kwaliteit in het onderwijs ten goede komt.
ECEC's hoofd van de Teacher Training department Pitambar Neupane zal op beide dagen een workshop voor ouders verzorgen.
Hiervoor is een promo video gemaakt. De film is maar 2 minuten lang, maar er waren 2 sessies op 2 verschillende dagen voor nodig om de juiste beelden te krijgen. Pitambar (en de organisator van de School Exhibition) werden ook geinterviewd tijdens een uitzending van de nationale radiozender Kantipur Nepal.~~promo film opname voor School exibition

een open venster?

We hebben al eerder gesproken over over het verlangen van ECEC om een bachelor level teacher training cursus in Nepal te beginnen.
De universiteiten hebben een bachelor in education cursus, maar die is heel theoretisch en de studenten worden daar vooral opgeleid om docent te worden van wat wij voortgezet onderwijs zouden noemen. (leerlingen van 12 jaar en ouder).
Gedegen (praktijkgerichte) opleidingen voor onderwijzers op de kleuterschool en de onderbouw zijn er niet veel en dat wordt overgelaten aan organisaties als ECEC.
In het afgelopen jaar zijn we met de Noorse NLA University College bezig geweest om een project aan te vragen bij NORHED (Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development) om samen met de Nepalese staatsuniversiteit (TU-Tribhuvan University) te werken aan de ontwikkeling van zo'n bachelor opleiding.
Dat project is echter helaas niet goedgekeurd!
Er wordt weleens gezegd "als God ergens een deur sluit, dan opent Hij ergens anders een venster". 
Aan deze woorden moesten wij denken toen al heel snel na het definitieve NEE op het vorige project we een nieuwe mogelijkheid aangeboden kregen.
ECEC is al langer ook met Hogeschoool de Driestar verbonden door o.a. het feit dat ECEC teacher trainers op de Driestar 'de international class' hebben gevolgd.Ook is ECEC betrokken bij het International Network of Christian Education (INCE) wat de Driestar-Educatief samen met de organisatie Woord en Daad heeft opgericht.
In de afgelopen week zijn er vertegenwoordigers van Driestar Educatief en Woord en Daad bij ECEC op bezoek geweest.~~wrap up meeting with JosienWe hebben gesproken over de mogelijkheid om via een ander kanaal (SPHEIR projectaanvraag via DFID) toe te werken naar een bachelor level teacher training course (in combinatie met andere aspecten van teacher training).
Wederom bezoeken aan de regeringsinstanties die hierbij betrokken zijn. Plus weer een bezoek de onderwijs faculteit van Tribhuvan University, waar het hoofd juist nieuw aangesteld was en dus niets wist van onze vorige besprekingen.~~2017 02 02 Jaap at TUNa een week met besprekingen en nieuwe (nog lang niet voltooide) plannen hebben we hen vandaag uitgezwaaid.~~uitzwaaienIs dit het open venster na de gesloten deur??

buslading met cursisten

Deze week werden de cursisten per buslading bij het ECEC gebouw afgezet!~~a busload of trainneesDat gaf een lange rij voor het registreren bij de receptie.~~queuing upHoeveel cursisten er in totaal waren? Dat moeten we aan Bina vragen, want die weet precies hoeveel kopjes thee ze elke dag moet maken (op verschillende tijden voor verschillende groepen).~~lots of teacups autocorrectedAntwoord: 60 cursisten deze week. Plus ruim 30 personeelsleden van ECEC, dat is bijelkaar "full house"!

Sharing

De wintertijd is meestal rustig wat bezoekers betreft, maar deze week toch twee groepen op bezoek gehad bij ECEC:
een groep studenten uit de USA, die voor hun "intro to medical mission" course een rondreis door Nepal maakt, kwam ook bij ECEC langs om Reiny's verhaal te horen.students-listen-to-reinyeen groep Nederlandse toeristen die wat meer dan alleen de toeristisch dingen wilden zien, ging met ons mee naar de Nepalese kerk en praatte nog wat door tijdens de koffie in het ECEC gebouw.avanta-reizen-groep

Stakeholders meeting

Vandaag hebben we een afsluitende vergadering gehad met een groep mensen die allemaal actief zijn op het gebied van (kleuter)onderwijs in Nepal. Zij zijn van het begin af aan als adviseurs betrokken geweest bij het voorbereidende van de Early Childhood Education Conferentie die ECEC op 5-6 November hield.where-to-go-from-hereZe waren allemaal ook daadwerkelijk op de conferentie geweest.
Het was goed te horen wat er in hun ogen allemaal goed gegaan is en wat een volgende keer misschien beter anders kan.
Maar vooral ook: Hoe nu verder? (wat betreft het thema aandacht geven op het nationale niveau)
Speciaal voor de gelegenheid (en ook om aan anderen te kunnen uitdelen) is er verslag gemaakt van de conferentie.