ontmoetingsmoment

Ad en Josien zijn enkele weken op familiebezoek in Nederland. Als thuisfrontcommissie willen we iedereen (en in het bijzonder de wijkgemeenten Pauluskerk en De Oostpoort) in de gelegenheid stellen hen te ontmoeten.
ontmoetingDat kan op zondag 27 juni na de morgendienst in de Pauluskerk en op zondag 4 juli in De Oostpoort. Hier zijn ze aanwezig tijdens het koffiedrinken tussen de diensten van 9.00 en 11.00 uur. Iedereen wordt van harte uitgenodigd tijdens een van beide data Ad en Josien te ontmoeten, gezellig bij te praten, hen te bemoedigen of gewoon even de hand te drukken. 

Leave a Reply